Advocat especialitzat en Dret Civil

Reclamacions per impagament, defectes de construcció, desnonaments, deudas..etc

Serveis

  • Josep Miguel Delgado Abogado Despacho
  • Josep Miguel Delgado Abogado Despacho
  • Josep Miguel Delgado Abogado Despacho

L’advocat Josep Miquel Delgado Padrosa es especialista en Dret Civil-Immobiliari, assessorant i defensant al client en tots els problemes legals que se li presenten, i en tots els Jutjats i Tribunals. Som per tant especialistes en:


- Comunitats de propietaris: Conflictes de veïns, molèsties per sorolls, instal.lacions il.legals, acords de juntes de propietaris.
- Lloguers: Reclamacions d’impagaments de rendes, obres no autoritzades, desnonaments, redactem contractes.
- Família: Divorcis, separacions i nul.litat de matrimoni. Conflictes per herències, testaments.
- Immobiliari: Reclamacions per defectes de construcció. Conflictes entre propietats, servituds, hipoteques.
- Reclamacions de deutes, de responsabilitat civil i accidents.

© 2020 JOSEP MIQUEL DELGADO Tots els drets reservats
Produït per BeeDigital